Late Autumn

Late Autumn (1960)

A woman and her daughter are each forced to contend with an increasing pressure to marry, particularly from three men who knew her late husband.

Writing:
  • Yasujirō Ozu
  • Kōgo Noda
  • Ton Satomi
Directing:
  • Yasujirō Ozu
themoviedb icon 7.7/10
  • Views: 4
  • Release Date: 1960-11-13
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 128

Shima Iwashita

Uketuske no josei

Keiji Sada

Shotaru Goto

Shin Saburi

Soichi Mamiya

Setsuko Hara

Akiko Miwa

Yôko Tsukasa

Ayako Miwa

Mariko Okada

Yukiko Sasaki

Chishū Ryū

Shukichi Miwa

Nobuo Nakamura

Shuzo Taguchi

Ryuji Kita

Seiichiro Hirayama

Fumio Watanabe

Tsuneo Sugiyama

Toyo Takahashi

Wakamatsu's Owner

Hisao Toake

Tanekichi Kuwata

Yoshie Minami

Sakae Kuwata

Tsûsai Sugawara

Sushi-ya no kyaku
Write one

Sorry, no results found.