Kazoku no sentaku

Kazoku no sentaku (1983)

A single mother is being investigated into the death of her ex-husband, which brings to the fore the obscure details of her past.

Writing:
  • Yo Sano
  • Yu Tagami
Directing:
  • Seijun Suzuki
  • Views: 4
  • Release Date: 1983-11-08
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 92

Sei Hiraizumi

Daisuke Mimura

Shiho Fujimura

Mayumi Asai

Makoto Satō

Shinji Koiwa

Kinuko Obata

Toshie Katsuoka

Toshiaki Nishizawa

Inspector Tadokoro

Tamio Kawachi

Yoichi Kanazawa

Ryōji Hayama

Ryutaro Katsuoka

Isao Yamagata

Kohei Okido
Write one

Sorry, no results found.