The Lord Pretends

The Lord Pretends (1959)

Writing:
  • Shûgorô Yamamoto
  • Fuji Yahiro
Directing:
  • Kenji Misumi
  • Views: 6
  • Release Date: 1959-09-13
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 90
  • Revenue: $90

Shintarō Katsu

Koheita Mochizuki

Jun Negami

Gônosuke Hori

Jôji Tsurumi

Yûnosuke Yasukawa

Ryûzô Shimada

Settsunokami Matsui

Ikuko Môri

Hanasuke

Toranosuke Ogawa

Katsunosuke Nakai

Ryōsuke Kagawa

Saibei Kamon

Shinobu Araki

Sôbe Imamura

Saburo Date

Watônai no Yasu

Eigorô Onoe

Tatewaki Satô

Gen Shimizu

Nadahachi Ôkawagishi
Write one

Sorry, no results found.