Black Widow Business

Black Widow Business (2016)

Kozo Nakase attends meetings for single widowers looking to remarry. He meets Sayoko Takeuchi and eventually marries her. Not longer after their marriage, Kozo Nakase suddenly collapses and dies. Kozo Nakase leaves everything to Sayako. The rest of his family are left out of his will including his daughter Tomomi. Tomomi hires a private investigator, Honda, to find out more about Sayoko.

Directing:
  • Yasuo Tsuruhashi
themoviedb icon 8.5/10
  • Views: 4
  • Release Date: 2016-08-27
  • Language: 日本語
  • Runtime: 127

Asami Mizukawa

Mayumi Miyoshi

Kyoko Hasegawa

Naoko Nishiki

Shigeru Izumiya

Chojiro Kashimoto

Kimiko Yo

Eiko Segawa

Masatō Ibu

Sojiro Takeuchi

Akira Emoto

Jun Sakurada

Tsurube Shofukutei

Kiharu Funayama

Etsushi Toyokawa

Toru Kashiwagi

Mimura

Kayo Takeuchi

Zen Kajihara

Konosuke Okumoto

Shinobu Otake

Sayoko Takeuchi

Naomasa Musaka

Hideo Motoki

Masahiko Tsugawa

Kozo Nakase

Machiko Ono

Tomomi Nakase

Masatoshi Nagase

Yoshinori Honda

Satoru Matsuo

Tatsuro Moriya

Asuka Hinoi

Risa Sugimura

Leo Morimoto

Taiji Tsumura
Write one

Sorry, no results found.