Dog of Fortune

Dog of Fortune (1979)

From Hokkaido to Tokyo, hunting dog Goro embarks on a long and grueling journey to reach home. With the loss of his master who held a secret to a weapons smuggling case and the corruptions of those who are involved, Goro's adventure unfolds.

Writing:
  • Yoshio Shirasaka
  • Juko Nishimura
  • Mei Kato
Directing:
  • Shigeyuki Yamane
themoviedb icon 6/10
  • Views: 6
  • Release Date: 1979-06-02
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 137

Koji Tsuruta

Noriyuki Yasutaka

Yoko Shimada

Reiko Kitamori

Takeo Chii

Ryoichi Tanuma

Junko Miyashita

Yoshiko Kuwata

Reiko Ike

Junko Nagayama

Jun Fujimaki

Mamoru Mizuki

Isao Kuraishi

Kazushige​ Kitamori

Kyōsuke Machida

Shunsuke Goto

Noboru Mitani

Tadao Ohashi

Hatsuo Yamaya

Middle-aged veterinarian

Kensaku Morita

Saburo Kurata

Hajime Hana

Chief Amamura

Reiko Kayama

Satomi Hiraoka

Eitarō Ozawa

Yoichi Tozawa

Akihiko Hirata

Kan Aizawa

Eiji Okada

Shuhei Agata

Komimasa Tanaka

Sauna employee

Isao Natsuyagi

Yukichi Nagayama

Yoshiko Mita

Kyoko Katase

Bunta Sugawara

Lorry driver
Write one

Sorry, no results found.