My People, My Country

My People, My Country (2019)

Anthology of short films directed by several different directors.

Directing:
 • Zhang Yibai
 • Chen Kaige
 • Ning Hao
 • Xu Zheng
 • Xue Xiaolu
 • Guan Hu
 • Muye Wen
 • Hao Ning
 • Xiaolu Xue
themoviedb icon 6.4/10
 • Views: 4
 • Release Date: 2019-09-30
 • Language: 普通话
 • Country: CN
 • Runtime: 154

Zhang Jiayi

Chen Xueyuan (segment "Passing By")

Ge You

Zhang Beijing (segment "Hello Beijing")

Huang Bo

Lin Zhiyuan (segment "The Eve")

Zhang Yi

Gao Yuan (segment "Passing By")

Simon Yam

Watchmaker Wah (segment "The Going Home")

Song Jia

Lu Xiaoran (segment "One For All")

Wang Qian-Yuan

Du Xinghan (segment "The Eve")

Oho Ou

Liang Changshou, Lin's assistant (segment "The Eve")

Liang Jing

Lin's wife (segment "The Eve")

Jiang Wu

Zhang Zhixiang (segment "The Eve")

Hu Jun

General Luo Ruiqing (segment "The Eve")

Dawei Tong

Soldier Luo Lang (segment "The Eve")

Vision Wei

Captain Chen (segment "The Eve")

Wang Tianchen

Soldier with trumpet (segment "The Eve")

Geng Le

Lao Fang (segment "The Eve")

Xin Baiqing

Zhao Pengfei (segment "The Eve")

Ren Suxi

Fang Min (segment "Passing By")

Zhou Dongyu

Hospital nurse (segment "Passing By")

Zhou Yiran

Hospital nurse (segment "Passing By")

Luo Hai Qiong

Professor Liu (segment "Passing By")

Peng Yuchang

Parade youth (segment "Passing By")

Yan Guo

Parade youth (segment "Passing By")

Wu Jing

Adult Chen Dongdong (segment "The Champion")

Ma Yili

Adult Zhao Qimei (segment "The Champion")

Han Haolin

Chen Dongdong (segment "The Champion")

Fan Yujie

Zhao Qimei (segment "The Champion")

Liu Tao

Mei's Mother (segment "The Champion")

Xu Zheng

Olympic TV Host (segment "The Champion")

Wang Zhifei

Volleyball Coach (segment "The Champion")

Lang Ping

Coach (segment "The Champion")

Zhang Jianya

Zhang Bobo (segment "The Champion")

Du Jiang

Zhu Tao (segment "The Going Home")

Zhu Yilong

Song Yueqiang (segment "The Going Home")

Wang Daotie

Wang Yinghui (segment "The Going Home")

Luoyong Wang

Ambassador An Wenbin (segment "The Going Home")

Kara Hui

Sergeant Lin (segment "The Going Home")

Gao Yalin

Captain Cheng Zhiqiang («The Going Home»)

Gregory Charles Rivers

Hugh Davies (segment "The Going Home")

Cheung Kwok-Keung

Commentator (segment "The Going Home")

Tian Zhuangzhuang

(segment "The Guiding Star")

Liu Haoran

(segment "The Guiding Star")

Arthur Chen

(segment "The Guiding Star")

Tong Liya

Yidan (segment "One For All")

Elvis Han

Pilot (segment "One For All")

Lei Jiayin

Lu Xiaoran's ex (segment "One For All")

Zhang Zifeng

Lu Xiaoran in school (segment "One For All")

Wang Yanhui

Lu Xiaoran's father (segment "One For All")

Hong Tao

Lu Xiaoran's mother (segment "One For All")

Guo Jingfei

Teacher (segment "One For All")

Yuan Wenkang

Commander (segment "One For All")
Write one

Sorry, no results found.