The 11 Words Murder

The 11 Words Murder (2011)

A series of suspicious deaths, starting with that of her boyfriend Kawazu Masayuki, prompts mystery novelist Yuki Rikako to investigate. She discovers that all the victims were once passengers on the same cruise ship a year ago and involved in an accident that left one man dead. Rikako must find out what really happened during that outing before more casualties result.

Writing:
  • Keigo Higashino
  • Tsutomu Kuroiwa
Directing:
  • Toru Hayashi
themoviedb icon 6/10
  • Views: 4
  • Release Date: 2011-06-10
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 95

Yumi Adachi

Shizuko Harumura

Tomoharu Hasegawa

Masayuki Kawazu

Hidekazu Mashima

Koichi Shinohara

Toshihide Tonesaku

Yukihiro Takemoto

Reiko Matsuo

Myuki Nisato

Takashi Itō

Yusuke Ishigura

Hiromi Nagasaku

Rikako Yuki

Mari Hoshino

Fuyuko Hakio

Ryûji Harada

Saburo Kanai

Yosuke Asari

Myutaka Sakaga

Mariko Akama

Tadashida Yamamori

Sayuri Anzu

Sachiyo Kawazu

Toshihiro Yashiba

Keiji Kamata

Arata Saeki

Tamura

Toru Nomaguchi

Masahiko Takemoto

Toshiya Tohyama

Detective Kitami

Ken Ishiguro

Takuya Yamamori
Write one

Sorry, no results found.