New Story of an Old Soldier

New Story of an Old Soldier (1959)

A soldier finds his new role in the transition from war time to the construction era.

Writing:
  • Zhun Li
Directing:
  • Fu Shen
  • Views: 2
  • Release Date: 1959-09-25
  • Language: 普通话
  • Country: CN
  • Runtime: 107

Wei Cui

Farm head Zhan

Yongping Sun

Dongzi Xiao

Bo Gao

Director Li

Yelu Gu

Zhou Qinghe

Shu Chen

Old man Wang

Lai Fan

Guoliang Cheng

Duo Cao

Chengguang Liu

Xinghuo Zhong

Liuqing Zhu

Yan Chen

Mingzhu Xie

Yiyun Gao

Zhu's wife

Tao Han

Songyun Zhao

Xia Hong

Female tractor driver A

Guang Ji

Female tractor driver B

Manyi Su

Female tractor driver C

Xin Wang

Shunying Duan

Shiming Zhi

Zhongxian Lu
Write one

Sorry, no results found.