怒海轻骑

怒海轻骑 (1955)

Directing:
  • Xiaodan Tang
  • Bin Wang
  • Tang Xiao-Dan
  • Views: 2
  • Release Date: 1955-12-01
  • Language: 普通话
  • Country: CN

Yuntai Guo

Commander Li

Bo Gao

Zheng-Wei He

Rong Wei

Base Commander

Fengxiang Zhang

Chief of staff

Chunlin Liu

Regimental commander Zhou

Mukui Jing

Can-Mou Dong

Yang Yu

Brigade commander Lin

Hui Fang

A-Gen Gu

Yiwen Guo

Shun-Ying Liu

Diao Zhou

Chairman Guo

Ping Gao

Bao-Long Liu

Yan Zhang

Jin-Tang Gu

Jingbo Li

Commander Niu

Jianfu Hou

Commander Pan

Lin Li

Chief Huang

Lie Tian

Director Hu

Wenbing Zhou

Bandit captain

Mengyao Li

Lao-Qi Yan
Write one

Sorry, no results found.