Detective versus Detectives

Detective versus Detectives (2015)

Kitagawa Keiko plays Sasaki Rena, a detective who risks her life investigating detectives for her dead sister. Beautiful, intelligent, and with a great memory, the talented woman judges situations and chooses the most appropriate course of action. Her brutal past surrounding her sister's death inspires her to learn everything she can about detectives, leading her to visit the Suma Research Company. As the sole member of the Anti-Detective Department responsible for investigating and pursuing unethical detectives, she is a solitary lady detective.

Writing:
  • Keisuke Matsuoka
  • Yuichi Tokunaga
Seasons: 1
themoviedb icon 7.8/10
  • Views: 11
  • Release Date: 2015-07-09
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 55

Takahiro Miura

Yuma Kubozuka

Saki Takaoka

Yoko Yabuki

Kazuyuki Aijima

Shiro Bando

Yuri Nakamura

Ayane Oda

Keiko Kitagawa

Rena Sasaki

Dean Fujioka

Sota Kirishima

Shinji Rokkaku

Yuji Saeki

Haruna Kawaguchi

Kotoha Minemori

Kyoko Yoshine

Sakura Sasaki

Ken'ichi Yajima

Sasaki Katsunori

Sanae Miyata

Sasaki Azusa

Arata Iura

Yasuomi Suma

Yoshinori Okada

Okao Shinya

Yuko Takayama

Ryoko Ine

Kento Shibuya

Hasebe Noriyasu

Masanobu Sakata

Takashi Funase

Kenta Satoi

Fujito Toshihisa

Yusuke Santamaria

Yoshinori Abiru

Mayumi Oka

Kubozuka Hitomi

Shûko

Nana Sawayanagi
Write one

Sorry, no results found.