Ōgon no Hibi

Ōgon no Hibi (1978)

Luzon Sukezaemon is a merchant who imports vases from the Philippines. The vases are highly valued as tea utensils and he makes a huge profit. This was the first taiga drama to concentrate on the lives of commoners and the reviled merchant class of the Tokugawa period. It documents the rise and fall of the merchant city of Sakai, as seen by its most famous resident, the semilegendary Luzon.

Writing:
  • Shin'ichi Ichikawa
  • Shūkei Nagasaka
  • Shiroyama Saburo
Seasons: 1
  • Views: 8
  • Release Date: 1978-01-08
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Matsumoto Hakuō II

Luzon Sukezaemon

Jinpachi Nezu

Ishikawa Goemon

Koji Tsuruta

Sen no Rikyū

Tetsurō Tamba

Imai Sōkyū

Ryūzō Hayashi

Imai Sōkun

Masahiko Tsugawa

Tsuda Sōgyū

Ken Ogata

Toyotomi Hideyoshi

Shiho Fujimura

Yodo-dono

Masaomi Kondo

Ishida Mitsunari

Akira Onodera

Konishi Yukinaga

Nobuyuki Katsube

Kuroda Kanbei

Kōji Takahashi

Oda Nobunaga

Taketoshi Naitô

Akechi Mitsuhide

Yoko Shimada

Hosokawa Gracia

Kiyoshi Kodama

Tokugawa Ieyasu

Shigeru Kôyama

Ankokuji Ekei
Write one

Sorry, no results found.