Wandaba Style

Wandaba Style (2003)

Destiny takes an unpredicatable turn when Mix Juice, the unknown girl group, teams up with Dr. Susomo Tsukumo, a genius scientist, to become the first band on the moon.

  • Views: 7
  • Release Date: 2003-04-05
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 30

Shigeru Nakahara

Kōsaku Tsukomo

Chiwa Saito

Ayame Akimo

Akemi Okamura

Furoku Tsukomo

Susumu Chiba

Michael Hanagata

Kouki Miyata

Dr. Susumu Tsukumo

Kana Ueda

Yuri Fuyude

Mai Nakahara

Himawari Natsuwa

Rika Morinaga

Sakura Haruno

Akimitsu Takase

Fisherman

Ai Shimizu

Kiku No. 8
Write one

Sorry, no results found.