Empress Ki

Empress Ki (2013)

A woman born in Korea navigates her way through love, war, politics and national loyalties to become a powerful empress in China's Yuan dynasty.

Writing:
  • Jung Gyeong-sun
  • Jang Young-cheol
Seasons: 1
themoviedb icon 7.7/10
  • Views: 7
  • Release Date: 2013-10-28
  • Language: 한국어/조선말
  • Country: KR
  • Runtime: 60

Jung Ji-so

Ki Seung Nyang (young)

Lee Jae-yong

Wang Go

Ha Ji-won

Ki Seung Nyang (Empress Ki)

Joo Jin-mo

Wang Yoo (King Choong Hye of Goryeo)

Ji Chang-wook

Ta Hwan (Emperor Huizong of Yuan)

Jin Yi-han

Tal Tal

Baek Jin-hee

Tanashiri (Empress Tanashiri)

Jeon Kuk-hwan

El Temur

Im Joo-eun

Bayan Khutugh

Han Hye-rin

Lady Park

Kim Seo-hyung

Budashiri (Empress Dowager)

Yoo In-young

Yeon Bisu

Kim Jeong-hyeon

Tangqishi

Seo Yi-sook

Lady Seo

Kwon Oh-joong

Choi Moo-song

Jung Woong-in

Yeom Byung-soo

Choi Moo-sung

Park Bul-hwa

Ju Jin-Mo

Wang Yoo (King Choong Hye of Goryeo)
Write one

Sorry, no results found.